5

Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním kontaktního formuláře uděluji souhlas se zpracováním svých osobních údajů těmto společnostem (dále společně jen „správci“):

(dále jen „Společnost“)

(Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. je dále označována jako „Partner“),

a to ke zpracováním prováděným manuálně i automatizovaně, v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa bydliště, datum narození nebo IČO, e-mail, telefonní číslo (dále společně jen „osobní údaje“) za následujícími účely:

Souhlasím s tím, aby mé osobní údaje byly za výše uvedenými účely Společností předány Partnerovi k jejich zpracování ve výše uvedeném rozsahu.

Souhlasím s tím, že mé osobní údaje za účely a v rozsahu shora uvedeném budou Společnost a Partner zpracovávat nejdéle po dobu 3 let ode dne udělení tohoto souhlasu. Souhlasím s tím, že před uplynutím této doby mě Společnost může kontaktovat s žádostí o její případné prodloužení. Nedojde-li k prodloužení, Společnost a Partner osobní údaje vymažou (kromě těch osobních údajů, které Společnost nebo Partner zpracovávají na základě jiného důvodu, než na základě tohoto souhlasu).

Jsem si vědom, že mámCookies